People Search

Hoe vindt Nikkel at Work de juiste kandidaat? Om te beginnen doen we dit zelf, in hoogst eigen persoon en niet met behulp van geautomatiseerde processen. Het aannemen van talent is immers geen alledaagse bezigheid dus waarom zou het zoeken en vinden van talent dat wel zijn?

Ook hebben wij de juiste kennis en ervaring in huis om de aard en achtergrond van een vacature en de bedrijfscultuur te begrijpen. We denken graag mee met de stappen die jouw onderneming wil zetten, in het algemeen en samen met de gezochte nieuwe medewerker. De vertaling hiervan naar een scherp en wervend functie- en kandidatenprofiel is onze kracht. Dit profiel gebruiken we vervolgens bij onze search naar de ideale kandidaat, aan de hand van ons netwerk, onze website, zakelijke social media en -indien gewenst- banensites. Ook kunnen wij het hele wervingsproces van a tot z uit handen nemen, van het opstellen van een vacaturetekst tot het inrichten van een (online) wervingscampagne.

Voordat we kandidaten benaderen vindt eerst een nadrukkelijke selectie plaats door verkregen informatie te toetsen aan ervaring en kennis, uiteraard op basis van het eerdergenoemde functie- en kandidatenprofiel. Bij een match volgen één of meerdere intakegesprekken met de benaderde kandidaat. Hierbij is de mens achter de kandidaat zeker ook een belangrijke factor en uiteraard de match met de cultuur van een onderneming. Bij gebleken geschiktheid worden de geschikte kandidaten voorgesteld aan onze opdrachtgever.  Eventueel kunnen we hieraan voorafgaand of nadien een assessment af laten nemen door één van onze vertrouwde partners met wie we al lang samenwerken.

Bij Nikkel at Work hebben we van het zoeken en vinden van de juiste medewerkers ons vak gemaakt. Een vak dat staat voor het vinden van talent met de juiste aansluiting op de cultuur van een onderneming en de aard van de vacature. Dit is het vak waar Nikkel at Work in uitblinkt!

Neem contact met ons op:

+31 (0) 6 30 36 88 51
sam@nikkelatwork.nl